KONTAKTPERSONER TIL 2020

Styreleder Linda Wilhelmsen
Tlf.: 99711127 E-post: linda@til2020.no
Nestleder Skule Elvevold
Tlf.: 91660777 E-post: skule@til2020.no
Styremedlem - spillerkontakt Lene-Mari Potulski Rasmussen
E-post lene-mari.p.rasmussen@uit.no
Styremedlem - marked Kent-Helge Holst
E-post kent.holst@consto.no
Styremedlem - media/informasjon Pål Jakobsen
E-post eidhaugen@gmail.com Tlf.: 95765959
Vara styret - arrangement Tor Arne Kræmer
E-post tor@ganhar.no
Vara styret Hanne Karde
E-post hanne.karde@uit.no

E-post Tlf.:
Leder kontrollkomité Kjell Roger Andersen
E-post kjellra@gmail.com

Besøksadresse
Dramsvegen 206, 9010 Tromsø

Tlf
41528538

E-post
post@til2020.no