Fullstendig saksliste årsmøtet 2024

Vedlagt ligger oppdatert informasjon til årsmøtet 17.april.

Saksliste årsmøtet 2024: 

Saksliste

Her finner du skriftlig kommunikasjon med styret etter revisorloven: 

Skriftlig kommunikasjon med styret etter revisorloven

Her finner du revisors beretning: 

Revisors beretning

Her ligger årsberetning for 2023

Årsberetning 2023

Her ligger regnskapet for 2023 

Regnskap 2023

Her finner du noter til regnskapet fra 2023

Noter til regnskap 2023

Kontrollutvalgets rapport

 Kontrollutvalgets rapport

Annonse: