MADELEN PETTERSEN FAST I TRENINGSGRUPPA TIL A-LAGET

 

Madelen Pettersen (Madde) har vært spiller på TIL2020 rekrutt i over ett år og tatt store steg gjennom NTG-systemet og klubb. Her er samarbeidet mellom skole og klubb godt og viktig for utviklingen til jentene. Etter hardt arbeid over tid, så har Madelen blitt flyttet opp fast i treningsgruppen til A-laget, der hun skal få tid på seg for å kjenne på nivå, samt utvikle seg videre.

«Det er veldig gøy å få muligheten til å trene fast med a-lagsgruppen. Det er et bevis på at jeg er på riktig vei i forhold til målene jeg har satt for meg selv og min utviklingstrapp. Målet er å bli så god som mulig og helst spille på det øverste nivået enten i Norge eller i utlandet. Jeg startet på NTG for å kunne øke sjansene mine for å komme nærmere dette målet og foreløpig ser det lovende ut. Både trenerne og lærerne er flink til å legge til rette i skole og treningshverdagen, slik at jeg får best mulig utvikling.», sier Madde selv om muligheten hun har fått.

Madde er en nysgjerrig og ambisiøs spiller som vi har gode forhåpninger til framover. Hun er en tøff spillertype som vi ønsker å utvikle videre som en offensiv backtype, som håndterer den offensive deler av spillet like godt som den defensive. Hun er god 1 vs. 1 defensivt, tøff i spillestilen, legger lite imellom på trening og kamp. Hun har fortsatt en del å utvikle i den offensive delen av spillet.

Det viktigste for oss i denne aldersgruppen, er treningshverdagen deres. I treningshverdagen har Madde tatt store steg som person og har et stort ønske om å bli bedre hver dag. Hun tar 24-timersutøveren på alvor. Hun er veldig energisk og bevisst over kravene i toppfotballen som vi jobber med og ønsker å utvikle de videre på. Hun har vært veldig lojal, tålmodig og hatt tro på prosessen som vi jobber med rundt unge spillere «Hun har prestert over lengre tid på rekruttlaget i trening og kamp, derfor er det nå riktig at hun får denne muligheten med å trene fast med A-gruppen.» sier spillerutvikler og assistent-trener på rekruttlaget Brede Gjestvang.

I utviklingsarbeidet som blir gjort i klubb har vi særlig fokus på å utvikle visse spillertyper. Dette er spillere som ikke er redde for å gjøre feil, som ønsker å være spillende og som gir mye av seg selv i treningshverdagen. Alle trenerne i klubb har stor tro på den gruppen vi jobber med hver dag, en gruppe som er åpen og nysgjerrig og som ønsker å i samme retning.

Det er en god rød tråd fra A-laget ned til rekrutt over hvilke typer vi ønsker i klubb og et godt tydelig samarbeid mellom A-lag og rekrutt. Vi har flere ukentlige møter hvor vi diskuterer spillestil, enkeltspiller og hvordan vi sammen kan bli bedre hver dag som klubb og som trenere.

Annonse: