Naina Inauen fritatt fra kontrakt

Naina Maria Inauen har bedt om å bli fritatt fra sin kontrakt, noe TIL2020 har akseptert. Inauen fristilles med umiddelbar virkning.

- Det er kjent at jeg er uenig med TIL 2020 om å løse vår trener Emil, fra kontrakten. Derfor er det vanskelig for meg å være med klubben videre. Samtidig vil jeg benytte anledningen til å takke TIL 2020 for tilliten jeg har fått, mine medspillere som er blitt mine beste venner og Tromsø by for to flotte år. De gode minnene er i klart overtall, sier Naina Inauen.

Hun ønsket ikke å kommentere sin situasjon ytterligere.

TIL 2020-leder Linda Wilhelmsen synes det er synd å miste en av klubbens mest sentrale spillere, men har full forståelse for valget.

- På vegne av klubben vil jeg takke henne for viktige bidrag, og ønske henne lykke til videre i karrieren sier Wilhelmsen.»

Annonse: