Pressemelding: Avtale mellom klubb og tidligere hovedtrener

TIL 2020 og Emil Inauen har inngått en avtale. Avtalen innebærer at TIL 2020 betaler Inauen et sluttvederlag og at arbeidsforholdet avsluttes. Saken er med det avsluttet. Utover det vil ikke partene kommentere saken. 

Annonse: