VI ØNSKER Å TAKKE AV JONAS JOHANSEN

 

Kontrakten til Jonas Johansen går ut ved nyttår og vil ikke bli forlenget. Jonas ønsker selv å se på andre muligheter når kontrakten går ut ved nyttår – etter å ha vært en del av klubben siden oppstart i 2020. Vi mister en fantastisk person og en sterk fagmann, som har gjort en veldig viktig jobb i klubbens 3 første leveår – først som utviklingsleder og nå som sportssjef.

«Det er veldig synd å miste Jonas, både personlig og faglig har han vært en stor ressurs hos oss. Gjennom de tre årene siden klubben ble stiftet, har Jonas vært en sentral skikkelse som jeg nå er helt sikker på at andre vil få veldig god nytte av i fremtiden.», sier daglig leder Martin Skogstad om saken.

Stillingen som sportssjef vil ikke bli erstattet av en person og arbeidsoppgavene vil bli organisert internt.

Jonas forteller:

«Tiden i TIL2020 har vært fantastisk. Jeg har hver dag jobbet for å utvikle klubben og enkeltspillere. Jeg er stolt over hvor langt vi er kommet. Vil takke alle de fantastiske menneskene jeg har fått jobbet med på veien.»

Vi ønsker å takke for Jonas sitt bidrag for TIL 2020 eksistens og vi ønsker han masse lykke til videre.

Henvendelser knyttet til saken kan rettes til daglig leder – Martin Skogstad.

Annonse: